Tot nader bericht is er helaas geen openstelling van het Repair Café Winsum.

Dit alles vanwege Covid-19, het coronavirus.

Zoals de ontwikkelingen nu zijn, hopen wij in de loop van het voorjaar 2021 weer open te kunnen.

Tijdig zullen wij u hierover informeren.

Wij hopen u dan weer terug te zien, met al uw opgespaarde reparatie's.